dimanche 3 février 2008

Năm 2012: Không còn phòng học tranh, tre, lá


Thi công một trường học mới ở TP.HCM. Ảnh: HTD


Hôm qua (2-2-2008), Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án kiên cố hóa trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên từ nay đến năm 2012.
Mục tiêu nhằm xóa bỏ phòng học ba ca, phòng học tạm bằng tranh, tre, nứa lá, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng.
Đề án này hướng tới đầu tư xây dựng khoảng 141.300 phòng học vào năm 2012. Dự kiến khoảng 22.200 tỷ đồng sẽ được huy động. Diện tích nhà công vụ cho giáo viên sẽ vào khoảng 1,6 triệu m2.
Tổng số vốn đầu tư để thực hiện đề án khoảng 25.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương huy động từ trái phiếu chính phủ đóng góp 16.200 tỷ đồng. Ngoài ra, huy động đóng góp bằng nhiều hình thức của các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.


NLX (PL TPHCM) 02-02-2008
PS of Dung Biên Hoà : "Remember that !"

Aucun commentaire: