jeudi 7 février 2008

Ý tưởng về... Tý

Tranh Thủy Mặc - Chuột

Chuột & Củ Cải

“Xiếc” - acrylic, Đặng Mậu Tựu
“Du xuân” - acrylic, Phan Thị Kim Chi
“Chuột nhảy, chuột bay” - lụa, Nguyễn Hoàng Việt“Ước mơ” - sơn dầu, Vĩnh Phối“Vòng đời” - acrylic, Nguyễn Văn Nguyên“Văn minh hang động” - hoa lá ép, Võ Thị Quỳnh

“Chuột sa hũ gạo” - acrylic, Dương Bảo Lộc
“Ước mơ hàng xóm” - acrylic, Đặng Mậu Tựu

“Mậu Tý phúc phú” - sơn dầu, Hồ Đắc Tử


“Tham” - gò nhôm của Nguyễn Thái Quảng
Aucun commentaire: