vendredi 1 février 2008

Xót xa thành Kèn


Thành Kèn là thành trì cổ duy nhất ở Đồng Nai còn sót lại, thế nhưng hiện nay thành Kèn hiện đang bị bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng.
Cùng với thời gian tồn tại và qua bao thăng trầm của lịch sử, thành Kèn là nơi minh chứng lịch sử của triều Nguyễn cùng với nhân dân Biên Hòa anh dũng chống thù trong giặc ngoài, mở mang bờ cõi, cũng như giai đoạn lịch sử chống Pháp và Mỹ sau này, tô đẹp thêm trang sử oai hùng của vùng đất Biên Hòa.
Thành Kèn được Bộ Văn hóa - thông tin chấp nhận lập hồ sơ khoa học với các hạng mục gồm toàn bộ tường thành, kỳ đài và ngôi nhà Tây. Thế nhưng hiện nay thành Kèn hiện đang bị bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Thật xót xa khi nhìn cảnh thành Kèn bị rêu phong đổ nát, hoang phế và là bến đỗ cho những chiếc xe con, xe ca, xe tải.
Rất mong các ngành chức năng ở Đồng Nai quan tâm tôn tạo, bảo tồn di tích này.


(Theo TTO)

Aucun commentaire: